WEB Faciliteert

WEB Faciliteert

Faciliteren betekent letterlijk vergemakkelijken, datgene wat nodig is beschikbaar maken.

 

Ieder besluitvormingsproces dat we faciliteren is in zekere zin uniek. De mensen en de context zijn elke keer weer anders. De keuze of het type besluit dat centraal staat is zeker niet uniek. In iedere organisatie worstelen teams met strategische keuzen,  meer verbeterprojecten dan verbetercapaciteit, oplopende werkdruk en groeiende actielijsten. Je hoeft het wiel dus niet opnieuw uit te vinden, dat hebben wij al voor je gedaan!

Situaties waarin het faciliteren van de besluitvorming effectief is:

 

 • Missie, visie en strategie sessies
  Ontwikkelen missie en visie statement, bepalen strategische koers, creëren commitment voor de vervolgacties
 • Jaarplan sessies
  Vaststellen Jaarplan dat aansluit op de strategische koers en aansluit op de beschikbare capaciteit (mensen en middelen)
 • Verbeter- en Veranderplan sessies
  Aanscherpen focus en creëren van vrije ruimte in lopende verander- en verbetertrajecten
 • Projectplan sessies
  Vlot trekken van projecten die dreigen vast te lopen in scope verbreding en/of uitdijende actielijsten
 • Heidagen rond focus en prioriteiten
  Ruimte en lucht creëren in teams die worstelen met oplopende werkdruk

   

  WEB helpt jou en je team bij het maken van lastige keuzen en het nemen van moeilijke beslissingen. Wij bedenken en begeleiden creatieve keuzeprocessen die leiden tot gedeeld inzicht en gedragen beslissingen.

 

Prestatie klimaat

Ik heb Arnoud leren kennen als een betrouwbare partner, een sensitieve teamspeler en een effectieve coach. In korte tijd slaagt hij erin een  prestatie klimaat te creëren in een divers team van professionals. Het team neemt vervolgens niet alleen de verantwoordelijkheid voor een aantal uitdagende doelen, ze maken het vervolgens ook volledig waar. - Saskia van Es, Leader Sociaal Ondernemen KPN

Presteren in de Matrix

Arnoud begrijpt hoe je tot prestaties komt in grote, functioneel georganiseerde organisaties, dus proces eigenaarschap vs lijn verantwoordelijkheid. Zijn bijzondere kracht is het observeren en analyseren van teams binnen de matrix en hen faciliteren op het pad van continue verbetering. Roelf Venhuizen, Sitemanager Shell Chemicals Moerdijk

Plezier & Succes

Mijn ervaringen met Arnoud vat ik in twee woorden samen: plezier en succes. Arnoud is veel meer dan een uitstekend facilitator met een sterke focus op resultaat. Hij is in staat om leiders als teams boven zichzelf uit te laten stijgen op een manier die confronterend én plezierig is. - Juan Pablo Ortiz, Senior Consultant at YesP

Boven jezelf uitstijgen

Door zijn oprechte interesse in mensen, zijn integriteit en zijn vermogen om te luisteren geeft Arnoud zowel C-level managers als medewerkers het vertrouwen en de tools om te groeien en boven zichzelf uit te stijgen. In een workshop gefaciliteerd door Arnoud wordt iedere stem gehoord en gerespecteerd en gaat iederen met energie, focus en vertrouwen naar huis. - Cynthia Leest, Marketing Specialist Consafe Logistics

Creatieve professional

Arnoud is zo'n zeldzame, authentieke professional. Iemand die de moed heeft om je te geven wat je nodig hebt in plaats van waar je om gevraagd hebt. Iemand die je onthoudt als een creatieve professional, maar boven alles als een integere persoonlijkheid. - Enrika Hens, Regional LEAN coach EU&AF Shell Downstream Manufacturing

WEB Performance