Performance onderzoek

Performance onderzoek

Succesvolle organisaties herken je aan de ambitie om beter te worden. Niet een keer, maar keer op keer. Je ziet het, je voelt het en je ervaart het als je met de mensen in de organisatie spreekt. Van de top tot op de werkvloer. Hoe succesvol ook, die ene vraag is nooit ver weg: ‘hoe kunnen we dit nog sneller, slimmer, beter, goedkoper of veiliger doen?’

 

Verbeteren begint met begrijpen
Sneller, slimmer of beter is geen doel op zich. Verbeteringen zijn pas van waarde als  deze bijdragen aan de doelen van de organisatie. Zoals krachttraining voor een sprinter pas zinvol is als hij er harder door gaat lopen. Het gaat naast die ene dus vooral om die andere vraag: ‘wat moeten we doen om onze performance te verbeteren?’ Om een performance te verbeteren wil je begrijpen hoe deze tot stand komt. Je wilt het systeem doorgronden waarin prestaties gemaakt of gebroken worden.

 

Effectief verbeteren
WEB Performance onderzoekt wat er nodig is om organisaties nog beter te laten presteren. Beter presteren begint bij een goed begrip van het systeem waarin prestaties tot stand komen: processen, procedures, informatie, besturing en natuurlijk de mensen. De centrale vraag in de analyse van een probleem is: ‘waar in het systeem gaat het fout?’ Een helder en goed onderbouwd inzicht in de oorzaken van een probleem of een knelpunt vormt de basis voor een succesvolle verbeteractie.

 

Performance onderzoek
Een performance onderzoek van WEB Performance is zowel systemisch als systematisch. De organisatie als systeem vormt het vertrekpunt van de analyse. Het probleem of het knelpunt wordt geanalyseerd in de context van het systeem waarin de performance tot stand komt. In hoeverre is het werk van mensen, de inrichting van werkprocessen, de procedures, de prestatiecriteria, de informatie en de hulpmiddelen opgelijnd om de doelen te halen? Niet de mens staat centraal, maar het systeem dat de mens moet faciliteren. Een spannende en uitdagende zoektocht die makkelijker wordt door kennis (van prestatiesystemen), kunde (om efficiënt en effectief informatie te verzamelen)  en een gedegen methodologie (om systematisch te onderzoeken).

 

 

 

Resultaten
Met een performance onderzoek bereik je dat

  • problemen en knelpunten sneller en beter opgelost worden
  • de organisatie precies dát doet wat nodig is om beter te worden
  • het management haarfijn uit kan leggen waarom gekozen is voor een bepaalde verbeteractie
  • investeringen in de organisatie en in mensen ook echt leiden tot prestatie verbetering

Prestatie klimaat

Ik heb Arnoud leren kennen als een betrouwbare partner, een sensitieve teamspeler en een effectieve coach. In korte tijd slaagt hij erin een  prestatie klimaat te creëren in een divers team van professionals. Het team neemt vervolgens niet alleen de verantwoordelijkheid voor een aantal uitdagende doelen, ze maken het vervolgens ook volledig waar. - Saskia van Es, Leader Sociaal Ondernemen KPN

Presteren in de Matrix

Arnoud begrijpt hoe je tot prestaties komt in grote, functioneel georganiseerde organisaties, dus proces eigenaarschap vs lijn verantwoordelijkheid. Zijn bijzondere kracht is het observeren en analyseren van teams binnen de matrix en hen faciliteren op het pad van continue verbetering. Roelf Venhuizen, Sitemanager Shell Chemicals Moerdijk

Plezier & Succes

Mijn ervaringen met Arnoud vat ik in twee woorden samen: plezier en succes. Arnoud is veel meer dan een uitstekend facilitator met een sterke focus op resultaat. Hij is in staat om leiders als teams boven zichzelf uit te laten stijgen op een manier die confronterend én plezierig is. - Juan Pablo Ortiz, Senior Consultant at YesP

Boven jezelf uitstijgen

Door zijn oprechte interesse in mensen, zijn integriteit en zijn vermogen om te luisteren geeft Arnoud zowel C-level managers als medewerkers het vertrouwen en de tools om te groeien en boven zichzelf uit te stijgen. In een workshop gefaciliteerd door Arnoud wordt iedere stem gehoord en gerespecteerd en gaat iederen met energie, focus en vertrouwen naar huis. - Cynthia Leest, Marketing Specialist Consafe Logistics

Creatieve professional

Arnoud is zo'n zeldzame, authentieke professional. Iemand die de moed heeft om je te geven wat je nodig hebt in plaats van waar je om gevraagd hebt. Iemand die je onthoudt als een creatieve professional, maar boven alles als een integere persoonlijkheid. - Enrika Hens, Regional LEAN coach EU&AF Shell Downstream Manufacturing

Implementatie support

Goed implementeren begint bij nauwkeurig weten wat er moet gebeuren. Een goede analyse levert de aanbevelingen, inclusief voorbeelden van de oplossing. Weten wat er moet gebeuren is echter niet genoeg.

Meer info

PM Coaching

Een succesvol verbetertraject smaakt naar meer. Niet zelden inspireert het executives en managers om op een andere manier naar de performance van de organisatie te kijken. Welke andere mogelijkheden zien we om onze performance te verbeteren?

Meer info
WEB Performance