WEB Faciliteert

WEB Faciliteert

Faciliteren betekent letterlijk vergemakkelijken, datgene wat nodig is beschikbaar maken. WEB  faciliteert workshops waarmee teams gemakkelijker tot het gewenste resultaat komen.
We helpen leider en team met hardware en software. De omgeving, het programma en de hulpmiddelen vormen de hardware. De software zijn we zelf; onze visie op presteren, onze positieve mindset en resultaatgerichte attitude.

Ons denken en handelen verraden een visie op presteren die steunt op enkele eenvoudige en krachtige overtuigingen:
 
Professionals zijn de experts
Professionals zijn de materiedeskundigen. Zij zijn als geen ander in staat om doelen te stellen, prestatiecriteria te formuleren, randvoorwaarden te benoemen, kosten en doorlooptijden in te schatten en kwaliteit te beoordelen.

 

Vertrouwen is de basis
Effectieve leiders vertrouwen op de expertise en motivatie van de professionals. Zij acteren als  coach met als belangrijkste verantwoordelijkheid om het team en de individuele teamleden in de juiste richting te ontwikkelen.

 

Commitment is het middel
Succesvolle teams onderscheiden zich in de manier waarop afspraken tot stand komen en de discipline waarmee afspraken nagekomen worden. Leiders geven het juiste voorbeeld en coachen teams en individuele teamleden op het maken en managen van commitments.

 

Onze werkwijze
WEB faciliteert workshops met leider en team op de momenten waar het prestatie klimaat gevormd en ervaren wordt. Bij de start van een nieuw team of een nieuwe planning cyclus richt de workshop Ambitie en Focus alle neuzen op het doel. In de workshop Verbeterplan kiest het team de activiteiten die de ambities en doelen realiseren. Met de workshop Review om te Leren ervaren leider en team hoe je maximaal leert van de dingen die je gedaan hebt. En hoe je deze lessen direct gebruikt om vooruit te kijken en het plan up-to-date te maken.

De manier waarop we faciliteren weerspiegelt onze visie op presteren:

 

  • VOORAF         –  leider, team en facilitator maken kennis om de vraag en de verwachtingen scherp te krijgen. We formuleren samen het doel en spreken af wie wat doet in de voorbereiding.
  • TIJDENS         –  de facilitator coached de leider voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van de workshop op zijn rol. Aan het einde van de workshop evalueren leider, team en facilitator de sessie.
  • NA AFLOOP    – facilitator en leider evalueren de workshop. De facilitator coached de leider op het managen van de gemaakte commitments.

Prestatie klimaat

Ik heb Arnoud leren kennen als een betrouwbare partner, een sensitieve teamspeler en een effectieve coach. In korte tijd slaagt hij erin een  prestatie klimaat te creëren in een divers team van professionals. Het team neemt vervolgens niet alleen de verantwoordelijkheid voor een aantal uitdagende doelen, ze maken het vervolgens ook volledig waar. - Saskia van Es, Leader Sociaal Ondernemen KPN

Presteren in de Matrix

Arnoud begrijpt hoe je tot prestaties komt in grote, functioneel georganiseerde organisaties, dus proces eigenaarschap vs lijn verantwoordelijkheid. Zijn bijzondere kracht is het observeren en analyseren van teams binnen de matrix en hen faciliteren op het pad van continue verbetering. Roelf Venhuizen, Sitemanager Shell Chemicals Moerdijk

Plezier & Succes

Mijn ervaringen met Arnoud vat ik in twee woorden samen: plezier en succes. Arnoud is veel meer dan een uitstekend facilitator met een sterke focus op resultaat. Hij is in staat om leiders als teams boven zichzelf uit te laten stijgen op een manier die confronterend én plezierig is. - Juan Pablo Ortiz, Senior Consultant at YesP

Boven jezelf uitstijgen

Door zijn oprechte interesse in mensen, zijn integriteit en zijn vermogen om te luisteren geeft Arnoud zowel C-level managers als medewerkers het vertrouwen en de tools om te groeien en boven zichzelf uit te stijgen. In een workshop gefaciliteerd door Arnoud wordt iedere stem gehoord en gerespecteerd en gaat iederen met energie, focus en vertrouwen naar huis. - Cynthia Leest, Marketing Specialist Consafe Logistics

Creatieve professional

Arnoud is zo'n zeldzame, authentieke professional. Iemand die de moed heeft om je te geven wat je nodig hebt in plaats van waar je om gevraagd hebt. Iemand die je onthoudt als een creatieve professional, maar boven alles als een integere persoonlijkheid. - Enrika Hens, Regional LEAN coach EU&AF Shell Downstream Manufacturing

Ambitie en Focus

Ambitie en focus maken voor iedereen duidelijk waar het team voor staat en waar het voor gaat. Het vormt het punt op de horizon waardoor mensen zich verbonden en verantwoordelijk voelen. Ambitie en focus maken de prioriteiten logisch, de doelen scherp en de motivatie vanzelfsprekend.

Meer info

Verbeterplan

Een goed jaarplan is een verbeterplan. Welke activiteiten brengen ons dichter bij onze ambitie? Het realiseren van de gestelde doelen staat centraal. Groeien als team en als individuele professional is de weg. Een goed jaarplan ademt de geuren van een gezond prestatie klimaat: wat gaan we dit jaar doen om nog beter te worden?

Meer info

Review om te Leren

In een goede review ervaar je het prestatie klimaat waarin een team werkt. Met welke scherpte en focus onderzoekt het team haar eigen effectiviteit? Het leren staat centraal. ‘Wat’ en ‘waarom’ zijn belangrijker dan ‘wie’. De manier waarop issues onderzocht en besproken worden is minstens zo belangrijk als het issue zelf. En de toekomst is spannender dan het verleden.

Meer info
WEB Performance